Obtekanie(floating) v CSS - AKO NA WEB

Obtekanie(floating) v CSS

Obtekaním je možné dostať napríklad logo na ľavú časť stránky a hlavné menu na pravú časť stránky. Pomocou HTML atribútu style môžeš písať CSS k tagu. Tento zápis sa volá inline zápis. Ešte je internal (v tagu head)a external (pripojením externého súboru). Pri obtekaní je dobrým zvykom na konci použiť vlastnosť clear, ktorá ruší obtekanie, čím sa vyhneš nežiadúcim efektom.

Tu je použitie v JSFiddle.net:
..:: otvoriť ::..

Tiež môžeš pozrieť video tu:
..:: otvoriť ::..

Príklad:

<div>
  <div style="float: left;">Logo</div>
  <div style="float: right;">Hlavné menu</div>
</div>

<div style="clear: both;"></div>


Vlastnosť float nastaví obtekanie a jeho hodnoty sú buď left alebo right.

Vlastnosť clear ruší obtekanie a jeho hodnoty sú buď left, right alebo both (teda oboje).