Jednoduché css vlastnosti - AKO NA WEB

Jednoduché css vlastnosti

Tu je použitie v JSFiddle.net:
..:: otvoriť ::..

Zmena farby textu:
Pomocou anglických názvov:
color: red;
Pomocou hex code:
color: #FF0000;
Pomocou rgb:
color: rgb(255,0,0);


Zmena farby pozadia:

Hodnota môže byť pomocou názvu, hex code či rgb:
background-color: red
Pozadie s obrázkom:
background: #000000 url("obrazok.png") no-repeat fixed center;
Toto je zoskupený zápis, ale môžeš jednotlivé vlastnosti definovať aj samostatne: 1. hodnota je background-color, 2. hodnota background-image, 3. hodnota je background-repeat, 4. hodnota je background-attachment a 5. hodnota je background-position


Zmena typu písma:

Poradie hodnôt musí byť zachované:
font: italic bold 16px Arial, serif;
Toto je zoskupený zápis, ale môžeš jednotlivé vlastnosti definovať aj samostatne:1. hodnota je font-style, 2. hodnota font-variant, 3. hodnota font-size, 4. hodnota font-family, kde čiarkou oddeluješ rôzne typy písma a použije sa prvá, ktorú prehliadač podporuje.


Tučné písmo:

font-weight: bold


Rozostup písmen v texte:

letter-spacing: 3px;
Môžeš použiť aj záporné hodnoty napr.: -3px.


Riadkovanie:

line-height: 40px
Okrem px je možné použiť aj merítko em.


Zarovnanie textu:
text-align: center;
Možnosti horizontálneho zarovnania: left, center, right.
vertical-align: middle;
Možnosti vertikálneho zarovnania: top, middle, bottom.


Podčiarknutie a transformácia na veľké či malé písmena:
text-decoration: underline;
Možnosti dekorácie: overlineline-throughunderline.
text-transform: uppercase;
Možnosti transformácie: uppercase, lowercase, capitalize.