Html Tag - Odrážkový zoznam / ul - AKO NA WEB

Html Tag - Odrážkový zoznam / ul

Slúži na vytvorenie odrážkového zoznamu. 

Príklad, použite:

<ul>
  <li>Položka 1</li>
  <li>Položka 2</li>
</ul>