Html Tag - Sekcia dokumentu v riadku / span - AKO NA WEB

Html Tag - Sekcia dokumentu v riadku / span

Slúži na zmenu, zvýraznenie alebo označenie malej časti textu. Má podobný charakter ako tag <div>, ale nemá CSS vlastnosť display:block; Sám osebe nemá žiadny charakter.
Je nutné mu definovať CSS vlastnosti, aby si videl vizuálne zmeny.

Príklad, použite:

<p>Odstavec s textom a <span>zvýrazneným</span> textom.</p>