Html Tag - Odstavec / p - AKO NA WEB

Html Tag - Odstavec / p

Slúži na vytvorenie jednoduchého odstavcu s textom.

Príklad, použite:

<p>Odstavec s textom</p>


Najviac používané atribúty HTML tagu <p>:

align - hodnoty "left", "center", "right"