Html Tag - Klikateľný odkaz / a - AKO NA WEB

Html Tag - Klikateľný odkaz / a

Slúži na vytvorenie klikateľného odkazu. Vytvoríš ním navigačné menu stránky, odkazy na iné stránky, ale aj odkazy na súbory na stiahnutie a podobne.

Príklad, použite:

<a href="http://www.akonaweb.sk" target="_blank">Odkaz na stránku akonaweb.sk</a>


Najviac používané atribúty HTML tagu <a>:

href - adresa stránky/súboru, na ktorú sa presmeruje po kliknutí na odkaz

target - hodnota "_blank" otvorí novú kartu v prehliadači