Online video kurzy programovania a tvorby web stránok - AKO NA WEB

ONLINE VIDEO KURZY PROGRAMOVANIA

Kurzy tvorby web stránok
HTML & CSS - základy
HTML
CSS
Popis: Toto je krok 1, kde sa naučíš úplne základy tvorby web stránok.
Vyžaduje znalosti: zadarmo
- žiadne -
HTML & CSS - reálny web 1
HTML
CSS
Popis: Vytvor si prvú predajnú web stránku s HTML a CSS - salón krásy.
Vyžaduje znalosti: 19.00
- žiadne -
HTML & CSS - reálny web 2
HTML
CSS
Popis: Vytvor si druhú predajnú web stránku s HTML a CSS - stavebníctvo.
Vyžaduje znalosti: 39.00
- žiadne -
RESPONZÍVNY DESIGN - základy
RESPONSIVE
Popis: Ako prerobiť neresponzívnu web stránku na responzívnu web stránku?
Vyžaduje znalosti: 29.00
html, css
BOOTSTRAP - základy
RESPONZÍVNY
DESIGN
Popis: Nauč sa základy Bootstrap-u - nástroj na responzívny design webov.
Vyžaduje znalosti: 10.00
html, css
BOOTSTRAP - reálny web
RESPONZÍVNY
DESIGN
Popis: Ovládni nástroj Bootstrap a spoznaj na reálnom príklade jeho silu.
Vyžaduje znalosti: 49.00
html, css
JAVASCRIPT - základy
JAVASCRIPT
Popis: Nauč sa JavaScript, jeho základnú syntax. Kurz pre úplných začiatočníkov.
Vyžaduje znalosti: 19.00
html, css
JAVASCRIPT - reálny web
JAVASCRIPT
Popis: Podrobnejšie o JavaScriptu. 6 praktických reálnych príkladov.
Vyžaduje znalosti: 59.00
html, css
Moderný JAVASCRIPT - ES6
JAVASCRIPT
ES6
Popis: Moderný JavaScript EcmaScript 6 a moderné JS nástroje.
Vyžaduje znalosti: 79.00
javascript
JQUERY - základy
JQUERY
Popis: jQuery alebo ako si uľahčiť prácu s JavaScriptom - základný kurz.
Vyžaduje znalosti: 19.00
html, css, javascript
JQUERY - reálny web
JQUERY
Popis: Podrobnejšie o jQuery. 5 reálnych príkladov / typy a triky.
Vyžaduje znalosti: 49.00
html, css, javascript
REACT - reálny príklad
REACT
Popis: Online video kurz React, ktorý ti vysvetlí základy na reálnom príklade.
Vyžaduje znalosti: 79.00
html, css, javascript
PHP - základy
PHP
Popis: Základný video kurz o PHP, ako vytvoriť kontaktný formulár s PHP.
Vyžaduje znalosti: 29.00
html, css, javascript, jquery
PHP & SQL - reálny web
PHP
SQL
Popis: Vytvor si vlastný CMS systém s administráciou pomocou PHP a SQL.
Vyžaduje znalosti: 69.00
html, css, javascript, jquery
PHP - objektovo orientované programovanie
PHP
OOP
Popis: Video kurz o základoch objektovo orientovaného programovania v PHP.
Vyžaduje znalosti: 79.00
php
WORDPRESS - reálny web
WORDPRESS
Popis: Základný video kurz Worpdress-u. Ako vytvoriť prvý web s Wordpressom.
Vyžaduje znalosti: 79.00
- žiadne -
LARAVEL - reálny web
LARAVEL
Popis: Najviac používaný framework pre PHP alebo ako si uľahčiť prácu s PHP.
Vyžaduje znalosti: 79.00
html, css, php, sql