08. Praktický príklad – treťostranová knižnica – slider - AKO NA WEB