07. Praktický príklad - treťostranová knižnica - countdown - AKO NA WEB