20. Záver a odporúčania pre JavaScript - AKO NA WEB