19. Praktický príklad – obrázkový slider – vlastná implementácia - AKO NA WEB