18. Praktický príklad – skrývanie, odokrývanie elementov – vlastná implementácia - AKO NA WEB