17. Praktický príklad – obrázková JavaScript galéria – vlastná implementácia / dynamický obsah - AKO NA WEB