15. Praktický príklad – obrázková galéria – JavaScriptová treťostranová knižnica - AKO NA WEB