14. Praktický príklad – implementovanie treťostranových knižníc + vlastný validátor emailu - AKO NA WEB