12. Spôsoby vloženia JavaScriptu do HTML a načítavania dokumentu, súborov - AKO NA WEB