04. Responzívny design pomocou Bootstrap-u - AKO NA WEB