05. Podmienky v JavaScripte a operátory - AKO NA WEB