04. Funkcie - vstavané aj vlastné - návratové hodnoty a parametre v JavaScript-e - AKO NA WEB