03. Variables - premenné v JavaScript-e - čo sú to primitívne typy - AKO NA WEB