15. Dokončenie projektu - úprava pre mobilné zobrazenie, autocollapse toogle button-u - zhrnutie projektu a ďalšie odporúčania - AKO NA WEB