14. Dynamické slidovanie pomocou 3rd party library - smooth scrolling single page stránok - AKO NA WEB