11. Bootstrap grid systém podrobnejšie, vnáranie riadkov do riadkov - responzívne zobrazenie produktov v gride - AKO NA WEB