10. Elegantný separátor/divider s container-fluid class-ou. Centrovanie a fixovanie background obrázka - AKO NA WEB