07. Bootstrap Carousel - slider, štýlovanie a použitie treťostranových knižníc na animácie - AKO NA WEB