06. Skrytie Top menu a zúženie hlavného menu. Bootstrap scrollspy - trackovanie aktívnej menu položky - AKO NA WEB