05. Top menu - vysvetlenie Bootstrap grid systému, dropdown menu, glyphicons - AKO NA WEB