04. Navigácia pomocou Bootstrap-u, toogle button mobilného zobrazenia, prepísanie štýlov Bootstrap-u - AKO NA WEB