01. Úvod do jQuery - reálny príklad - algoritmovanie a treťostranové knižnice - AKO NA WEB