01. Úvod do JavaScript-u - reálny príklad - algoritmovanie a treťostranové knižnice - AKO NA WEB