19. Štýlovanie Pätičky/Footer-u. Nasmerovanie položiek hlavného menu do jednotlivých sekcii - AKO NA WEB