11. Súhrn doterajších znalostí formou otázka/odpoveď - AKO NA WEB