06. Vytvorenie tabuľky a atribúty tabuľky - AKO NA WEB