05. Atribúty(dodatočné vlastnosti) HTML tagov. Vloženie obrázka a klikateľného odkazu - AKO NA WEB