04. Odrážkový a číslovaný zoznam + nepárové HTML tagy - AKO NA WEB