03. Použitie viacerých HTML tagov, kríženie tagov, úprava html kódu - AKO NA WEB