02. Testovanie JavaScript-u na stránke JSFiddle.net a debugovanie - AKO NA WEB