02. Inštalácia programu Notepad++. HTML tagy - AKO NA WEB