04. Testovanie PHP premenných pomocou funkcie var_dump() - AKO NA WEB