20. Umiestnenie React aplikácie na server - AKO NA WEB