15. Ukladanie dát do LocalStorage a použitie v React-e - AKO NA WEB