13. Snippety vo VS Code pre uľahčenie práce s React-om - AKO NA WEB