12. Použitie knižnice na grafy v React-e - AKO NA WEB