09. Prvý funkcionálny komponent v React-e - AKO NA WEB