06. Vytvorenie React aplikácie cez "Create React App" - AKO NA WEB