05. Inštalácia potrebných programov pre React - AKO NA WEB