06. Ako pracovať s Babel-om ako node modulom - AKO NA WEB