01. Úvod do video kurzu moderný JavaScript ES6 - AKO NA WEB