22. Štýlovanie auth stránok v Laravel-i - AKO NA WEB