18. Nahrávanie obrázkov v Laravel-i, pracovanie so storage - AKO NA WEB